Lens
Lens

nameprice24h
Wuilker Faríñez
Wuilker Faríñez
11.51
11.51
0.00%
0.00%0
Jean-Louis Leca
Jean-Louis Leca
10.32
10.32
0.00%
0.00%0
Deiver Machado
Deiver Machado
9.80
9.80
0.00%
0.00%0
Kevin Danso
Kevin Danso
8.29
8.29
0.00%
0.00%0
Facundo Medina
Facundo Medina
6.02
6.02
0.00%
0.00%0
Massadio Haïdara
Massadio Haïdara
6.80
6.80
0.00%
0.00%0
Jonathan Gradit
Jonathan Gradit
7.38
7.38
0.00%
0.00%0
Seko Fofana
Seko Fofana
13.91
13.91
0.00%
0.00%0
Przemysław Frankowski
Przemysław Frankowski
10.61
10.61
0.00%
0.00%0
Florian Sotoca
Florian Sotoca
14.29
14.29
0.00%
0.00%0
Wesley Saïd
Wesley Saïd
12.27
12.27
0.00%
0.00%0
David Costa
David Costa
11.63
11.63
0.00%
0.00%0
Steven Fortes
Steven Fortes
4.25
4.25
0.00%
0.00%0
Salis Abdul Samed
Salis Abdul Samed
6.63
6.63
0.00%
0.00%0
Jimmy Cabot
Jimmy Cabot
7.52
7.52
0.00%
0.00%0
Brice Samba
Brice Samba
12.39
12.39
0.00%
0.00%0
Loïs Openda
Loïs Openda
20.40
20.40
0.00%
0.00%0
Alexis Claude Maurice
Alexis Claude Maurice
16.46
16.46
0.00%
0.00%0
Adrien Thomasson
Adrien Thomasson
12.11
12.11
0.00%
0.00%0
Angelo Fulgini
Angelo Fulgini
15.15
15.15
0.00%
0.00%0

Lens

Top performing Fantasy Stocks
Jonathan Gradit
price
7.38
Florian Sotoca
price
14.29
Adrien Thomasson
price
12.11
Jimmy Cabot
price
7.52
Steven Fortes
price
4.25
Christopher Wooh
price
7.43
Simon Banza
price
12.27
Angelo Fulgini
price
15.15